SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU
SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

W Szkole Liderów Biznesu pokazujemy właścicielom firm i menadżerom wyższego szczebla jak znaleźć swoją drogę przywództwa, jak osiągać więcej i szybciej ze swoim zespołem.


Doświadczysz:

  • Różnicy między myśleniem strategicznym a operacyjnym.
  • Jak wykorzystać swoją nieuświadomioną siłę wpływu w budowaniu zaangażowania innych.
  • Poznasz różnice pomiędzy zarządzaniem a liderowaniem, jak przejść ścieżkę od instruowania do inspirowania.
  • Jak i kiedy dawać samodzielność oraz ją monitorować.
  • Jak włączać zespół w podejmowanie decyzji strategicznych i czy to się opłaca? 

Merytoryka i obszary tematyczne:

Szkoła składa się z trzech dwudniowych modułów tematycznych:

I MODUŁ - 15-16 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

JAK BYĆ LIDEREM, KTÓRY ZWYCIĘŻA

II MODUŁ - 5-6 LISTOPADA 2016 R.

MYŚLENIE STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

III MODUŁ - 3-4 GRUDNIA 2016 R.

WYPRACOWANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Trener - Robert Kozak

Na zakończenie uczestnicy otrzymują Certyfikat Szkoły Liderów Biznesu

BTI Szkoła Liderów Biznesu jest realizowana w formule otwartej dla indywidualnych uczestników, grup pracowników, delegowanych przez pracodawcę oraz w formule In – Company

ZAKUP UDZIAŁU W SZKOLE
DZIAŁ HANDLOWY 
TEL. 698 310 010, 698 554 553
E-MAIL: kontakt@briantracy.pl